Gegevensverwerking

In het kader van onze dienstverlening leggen wij gegevens vast in onze database om het volgende te kunnen doen:

Gegevens die wij verwerken

Gegevensverwerking m.b.t. websiteoptimalisatie en Google Analytics

Controllers.nl waarborgt de privacy van de bezoekers van haar website. Controllers.nl doet er alles aan om bezoekers op de site een veilige ervaring te garanderen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts gebruikt voor door Controllers.nl verleende diensten en/of omdat gegevens zelf door de desbetreffende persoon aan ons zijn verstrekt.

Gegevens worden geaggregeerd gebruikt. De informatie wordt gebruikt om ons te helpen de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en te houden. Het betreft de volgende gegevens:

Controllers.nl maakt gebruik van derde partijen om de bezoekers relevante advertenties te tonen en om hun diensten aan Controllers.nl te kunnen leveren.

Veiligheid Database

Enkel werknemers die zich bezighouden met vraag- en aanbod hebben toegang tot de database. Elke werknemer heeft een eigen wachtwoord en er wordt automatisch uitgelogd bij 3 minuten afwezigheid. Wachtwoorden verlopen elke drie maanden.

Bewaartermijn

Controllers.nl zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is max. 7 jaar. Dit heeft deels te maken met wet- en regelgeving aangaande onze administratie en certificeringen en in het kader van een goede (arbeids)relatie met (ex)werknemers, werkgevers en hun contactpersonen. Indien de termijn verstrijkt brengen wij de persoon op de hoogte en vragen wij om de termijn te verlengen en/of geven wij de persoon de mogelijkheid gegevens uit onze database te halen ofwel te anonimiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Eenieder die toegang heeft tot de database heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar info@controllers.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij om in deze kopie de pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer te verbergen. Dit ter bescherming van de privacy. Controllers.nl zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op het verzoek reageren.

Persoonsgegevens verstrekken

Controllers.nl neemt ten aanzien van bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van werkgevers en werkzoekenden volledige discretie in acht. Werkzoekenden worden alleen voorgesteld aan toekomstige werkgevers en derden indien:

Vragen of klachten

Voor vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of klachten over onze dienstverlening, kun je een e-mail sturen naar info@controllers.nl onder vermelding van ‘Privacy’ of ‘Klachten’