Wie moet al die duurzaamheidsverslagen gaan controleren?

Wie moet al die duurzaamheidsverslagen gaan controleren?

Ruud Vergoossen betoogt dat het tekort aan accountants het problematisch maakt om hen exclusief verantwoordelijk te stellen voor de controle van duurzaamheidsverslagen, zoals vereist door de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU. Deze richtlijn verplicht bedrijven om gedetailleerd te rapporteren over milieu-, sociale en governance-kwesties. Vergoossen pleit voor de toelating van andere onafhankelijke assurancedienstverleners om de kwaliteit van de controles te verbeteren.

Een vooruitblik op ESG en CSRD door Marco Vermin

Vermin beschrijft de evolutie van MKB-accountants van traditionele taken naar strategisch en adviserend werk, waardoor de relatie met klanten is verdiept. Hij wijst op de toenemende complexiteit van regelgeving, zoals CSRD en CSDDD, die een paradigmaverschuiving vereist waarbij vertrouwen in accountants centraal staat. Hoewel de CSRD uitdagingen met zich meebrengt, biedt het ook kansen. Hij pleit voor een overgangsperiode om bedrijven de tijd te geven zich aan te passen aan deze nieuwe richtlijnen.

Veel organisaties ontdekken nu pas hun werkelijke vervuiling

Met de introductie van nieuwe ESG en CSRD regelgeving worden bedrijven zich steeds bewuster van hun eigen CO2-uitstoot. Veel organisaties leren nu pas echt de omvang van hun vervuiling kennen. Hoewel deze gegevens inmiddels openbaar zijn en door iedereen ingezien kunnen worden, is het begrijpen van de complexiteit van deze cijfers nog steeds een uitdaging. Voor controllers, vooral binnen het MKB, betekent dit waarschijnlijk een belangrijke verschuiving in hun verantwoordelijkheden.

Wat zijn de kansen van CSRD voor jouw MKB organisatie?

Vanaf dit jaar is de nieuwe Europese regelgeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), van kracht. Deze richtlijn, oorspronkelijk bedoeld voor grote beursgenoteerde ondernemingen, vereist dat zij duurzaamheidsrapportages opnemen in hun jaarverslagen. Deze rapportages moeten de milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) impact van de onderneming belichten, inclusief details over klimaatverandering, vervuiling, circulair materiaalgebruik, mensenrechten en governance. Het doel van de CSRD is om een grotere transparantie en consistentie in bedrijfsrapportages te bevorderen.