Een vooruitblik op CSRD door Marco Vermin

Vermin heeft de rol van MKB-accountants zien veranderen; van traditionele taken zoals het opstellen van de jaarrekening en belastingaangiften naar een rol waarin strategisch en adviserend vermogen centraal staat. “Waar men vroeger tevreden was met het berekenen van BTW en het toepassen van fiscale strategieën, verwacht men nu dat accountants actief meedenken over bedrijfsstrategieën,” legt Vermin uit. Deze verschuiving heeft de relatie tussen accountants en hun klanten versterkt en verdiept.


Deel deze post

De evolutie van de MKB-accountant

Vermin heeft de rol van MKB-accountants zien veranderen; van traditionele taken zoals het opstellen van de jaarrekening en belastingaangiften naar een rol waarin strategisch en adviserend vermogen centraal staat. “Waar men vroeger tevreden was met het berekenen van BTW en het toepassen van fiscale strategieën, verwacht men nu dat accountants actief meedenken over bedrijfsstrategieën,” legt Vermin uit. Deze verschuiving heeft de relatie tussen accountants en hun klanten versterkt en verdiept.

 

Toenemende complexiteit in regelgeving

Vermin wijst op de toenemende complexiteit van de regelgeving, zoals de CSRD en CSDDD rapportageverplichtingen, die een extra laag toevoegen aan de reeds bestaande trend van meer regelgeving na de financiële crisis van 2008. Hij gelooft dat niet meer regels de oplossing zijn, maar dat een paradigmaverschuiving noodzakelijk is, waarbij vertrouwen in de professionaliteit van accountants voorop staat.

 

De rol van de accountant in een veranderende samenleving

Belastingminimalisatie blijft een kernverantwoordelijkheid, maar Vermin benadrukt het belang van eerlijke aandeelhouding. Hij ziet een groeiende vraag van bedrijven naar duidelijkheid en eenvoud in hun financiële en eigendomsstructuren om zich te kunnen focussen op groei en strategische doelen. “Accountants worden steeds vaker gevraagd om strategische financiële inzichten te bieden en door complexe fiscale en juridische kaders te navigeren,” voegt hij toe.

 

CSRD zorgt voor uitdagingen, maar biedt ook kansen

Hoewel Vermin de voortdurende relevantie van compliance werk erkent, voorziet hij dat accountants gespecialiseerde expertise zullen moeten inzetten of inhuren om te voldoen aan de complexe eisen van de CSRD en CSDDD. Daarnaast zijn veel Nederlandse bedrijven en accountants mogelijk niet tijdig voorbereid op de implementatie van deze richtlijnen. Vermin pleit voor een overgangsperiode met minder strikte handhaving om bedrijven de kans te geven zich aan te passen.

 

Meer weten over de kansen en uitdagingen van CSRD? 

Heb je vragen over de impact van deze nieuwe richtlijnen op jouw bedrijf of ben je benieuwd naar hoe onze expertise jou kan ondersteunen bij deze overgang? Neem dan contact op via onze contactpagina. Ons team van deskundige accountants staat klaar om je te helpen navigeren door de complexe wereld van financiële regelgeving en strategische bedrijfsvoering.

Gerelateerde artikelen

Veel organisaties ontdekken nu pas hun werkelijke vervuiling

Met de introductie van nieuwe ESG en CSRD regelgeving worden bedrijven zich steeds bewuster van hun eigen CO2-uitstoot. Veel organisaties...

Wat zijn de kansen van CSRD voor jouw MKB organisatie?

Vanaf dit jaar is de nieuwe Europese regelgeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), van kracht. Deze richtlijn, oorspronkelijk bedoeld...